Je bent beiden gedoopt in een verschillende kerkgemeenschap en wenst kerkelijk te huwen


Hier spreekt men in de kerk van een gemengd huwelijk tussen gedoopten met een verschillende christelijke belijdenis (mixta religio). We denken hier aan een katholiek die een huwelijk wenst aan te gaan met een lid van een oosterse (niet-katholieke) kerk, van een protestantse kerk of van een anglicaanse kerkgemeenschap. Ook hier zal een grondig pastoraal gesprek plaatsvinden waarin pastor en verloofden samen op zoek gaan naar de betekenis van dit huwelijk en de verschillen in geloofsbelevenis. Ook hier is respect voor ieders keuze nodig en kan blijken dat de vorm van de huwelijkssluiting dient te worden aangepast. Vaak zal men er tegelijk voor kiezen om ook een eigen vertegenwoordiger van de andere geloofskeuze in de viering te laten voorgaan. Voor dit alles zal een dispensatie aangevraagd worden bij de ordinaris (de bisschop).

 

Terug