Eén van beiden is niet-gedoopt maar andersgelovig


In dit geval is een grondig pastoraal gesprek nodig ter voorbereiding op het huwelijk. Ook nu weer zal blijken in het gesprek hoe beide partners vorm
wensen te geven aan het huwelijk en welk respect beiden voor elkaars geloof kunnen opbrengen, wat de keuze is voor de geloofsopvoeding van de kinderen, enz… We denken hierbij aan personen die behoren tot de Islam of de Joodse godsdienst.
Bij de ordinaris (bisschop) kunnen afwijkingen worden aangevraagd op een gewone huwelijkssluiting, en voor de viering kan ook weer voor de andere godsdienst een eigen voorganger optreden naast de katholieke voorganger

 

Terug