Vieren voor de kerk…, wat komt er bij kijken als voorbereiding ??

Wat is de ondertrouw?


De ondertrouw is een pastoraal gesprek tussen de verloofden en een vertegenwoordiger (priester of diaken) van de kerkgemeenschap. Bij dit gesprek komen alle geloofsmotieven en voornemens rond het huwelijk aan bod en wordt daarvan een verslag gemaakt dat bij het huwelijksdossier wordt gevoegd.
Het kan zijn dat de begeleider (pastor of soms iemand van de parochieploeg) enkele suggesties doet voor de verdere voorbereiding op het huwelijk of dat afspraken worden gemaakt indien niet volledig aan alle huwelijksvoorwaarden wordt voldaan.
Waar moet een huwelijksviering plaatsvinden?
De meest aangewezen plaats voor de huwelijksviering is de eigen parochiekerk van één van de partners. Men sluit immers bij gelegenheid van het huwelijk ook een soort verbond met de eigen gelovige gemeenschap. Die gemeenschap zal de nieuwe toestand als gehuwden feitelijk bevestigen en zij engageert zich om jullie bij te staan als het moeilijk wordt.
Soms maakt men een andere keuze om verschillende redenen. In de mate dat dit persoonlijke redenen zijn of van materiële aard is het zinvol om die keuze te bespreken bij de ondertrouw.
Wanneer één der partners niet gelovig is, of tot een andere geloofsgemeenschap (bv. Islam, orthodox, Joods,…) behoort, kan het nodig zijn om af te wijken van deze aangewezen plaats. Ook dit kan je bespreken bij de ondertrouw.

Welke liederen passen in de viering?


Als je kiest voor een eucharistieviering liggen een aantal vaste liederen voor de hand.
Er bestaan zeer mooie hedendaagse kerkelijke liederen. Het loont echt de moeite om hiermee kennis te maken tijdens de voorbereiding van de viering. Lees de inhoud van de liederen en maak jouw keuze.
Er zijn ook goede jongerenkoren of zanggroepen die aangepaste liederen brengen voor huwelijksvieringen. Vraag na in jouw buurt.
Vaak worden hedendaagse commerciële liederen gekozen voor een huwelijksviering. Let op dat de inhoud aangepast is aan de liturgie en dat je niet kiest omwille van de aard van het lied, je favoriete muziek of zanger. Het is natuurlijk leuk als beide samen gaan. Vermeld de vertaling (of korte inhoud) van elk lied in je vieringboekje.
Let op: kerken zijn meestal niet geschikt voor moderne popmuziek. Ook instrumentele versterkers en stevige geluidsversterking voor zangers zijn niet aangepast aan deze ruimtes. Cd-muziek op normale geluidssterkte via de meestal professioneel uitgebalanceerde geluidsinstallatie van de kerken kunnen wel. Heel wat kerkgangers storen zich aan luidruchtige muziek of zang, die de sfeer van een viering danig kunnen doorbreken.
Dus: als een voorganger soms een lied of zanger weigert in zijn kerk, dan zouden deze redenen wel eens aan de basis van die weigering kunnen liggen. Het is dan niet zomaar onwil. Het zou wel eens in het voordeel van de kwaliteit van jouw viering kunnen zijn!

Verder

Terug

Terug naar overzicht