Je bent welkom

We hebben je verwacht, je bent bij ons.
We willen voor jou een goede vader en een lieve moeder zijn.
We willen voor jou als leven-gevend water zijn, iedere dag opnieuw.
We willen je zalven met alles wat wij aan liefde in ons dragen.
We willen voor jou een licht zijn op je levensweg in deze tijd, klaar en helder…
Dan ben je gedoopt, we weten het, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Proficiat vanwege de parochiegemeenschap!

Het is eigenlijk een wonder iets dat mensen het leven kunnen doorgeven. Het is wellicht de gewichtigste daad die een mens als mens kan stellen.
Nieuw leven is aan je zorg, aan je liefde, aan je verantwoordelijkheid toevertrouwd.
De menselijke ervaringen rond de geboorte van een kind zijn gekleurd met gevoelens van dank en verantwoordelijkheid. Als ouders hun dank uitspreken en hun verantwoordelijkheid op zich nemen dan vieren ze hun ouderschap.
Je wordt stil bij de geboorte van een kind.
Elk woord is te klein om het mysterie van het leven uit te drukken.


Inzet van de ouders

In de eerste jaren is uw kindje geheel op uw zorgen aangewezen.
Dit is duidelijk voor alles wat het nodig heeft op gebied van voedsel, warmte, gezondheid, hygiëne. Maar ook genegenheid, uw aanwezigheid, uw warme goedheid, uw liefde zijn van onmisbaar belang. Door u zal het ook alles leren wat het nodig heeft om een goed mens te worden.U kunt het niets weigeren wat voor zijn persoonlijke groei nodig is.
Zo is het ook op godsdienstig gebied. Ook daar is uw kindje nog lang op u aangewezen.
U zult het de nodige middelen ter beschikking stellen. De sfeer van het gezin speelt hierbij een grote rol. Woorden van liefde en verzoening zijn geen holle klanken, maar een werkelijkheid.Gezinsgebed is als de adem waarmee men leeft en een houvast vindt.
Wanneer een vader en moeder diepere levenswaarden in hun gezin willen inbouwen, zullen ze het betekenisvol vinden om hun kindje te laten dopen. Als gelovige mensen ontdekt men achter dit mysterie van het leven het persoonlijke geschenk van de Gever van dit nieuwe leven.Als gelovigen durven ze dus zeggen: “God heeft aan dit kind gedacht, God bemint dit kind. Hij heeft het bestemd voor het volle geluk.”
Gelovigen zeggen: “God vertrouwt dit nieuwe, broze leven toe aan mensenhanden. Hij legt de toekomst van dit kind in onze handen.”

Dopen? Al of niet? Nu of later?

Ouders kiezen het beste voor hun kind. Wat voor hen grote waarde heeft, zullen zij aan hun kind niet weerhouden. Al wat belangrijk en onmisbaar lijkt zullen ze doorgeven.Als ouders een kind laten dopen, is dat dus niet omdat het kind gelooft, maar omdat ze hun geloof – zoals zovele andere waarden – willen doorgeven als iets goed en betekenisvol voor dit nieuwe leven.
Het is dus waar: ouders kiezen voor het kind. Op elk moment is dit zo. Ze hebben reeds beslist dat het zal geboren worden. Daarom stellen ze hun opvoeding niet uit. Maar elke dag is een opbouw van waarden, van gewoonten, van een zienswijze… reeds van bij de wieg.
Geloofsopvoeding begint niet van op een bepaalde leeftijd. Een levenshouding groeit elke dag met de mens mee. Geloof staat immers niet buiten het leven; het staat er midden in.

En nu…praktisch

Als u bereid bent om het doopsel voor uw kindje te vragen dan willen we u het volgende aanbevelen: vraag een document "Doopaanvraag" aan bij de contactpersoon voor de dopen. Het kan u op papier of per e-mail bezorgd worden.

Waar wordt er doorgaans gedoopt?

Aangezien het kindje wordt opgenomen in de kerkgemeenschap is het zinvol om het doopsel te laten doorgaan in de parochiekerk.

Wie doopt?

De priester van uw parochie is gewoonlijk de dooppriester. Maar, indien u graag een priester uit de familie of een vriend wilt laten dopen kan dat heel gerust.
Toch raden we ten zeerste aan om vooraf hierover duidelijke afspraken te maken.
Daarom is het goed een paar weken op voorhand af te spreken met de contactpersoon voor de dopen.

 

Terug naar overzicht