Klokken in de kerk van Sint-Jan Baptist te Werchter.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd door de Duitse bezetters, op 15 november 1943, de klokkentoren leeggehaald.
Het brons van de klokken konden zij gebruiken om kanonnen te maken. Daarom werden de 4 klokken naar Duitsland vervoerd om te hersmelten,in de Norddeutsch Affinen Geselschaft te Willemsburg bij Hamburg.

Pastoor Venmans en onderpastoor Buys wilden zo vlug mogelijk nieuwe klokken in de kerktoren.
Op 7 oktober 1945 besliste de kerkfabriek tot de aankoop van een kleine klok: het Angelusklokje.
Deze klok zou besteld worden bij de klokkengieterij Sergeys te Leuven in de Vesaliusstraat.
Op Palmzondag 14 april 1946 werd de nieuwe klok van 304 kg gewijd door Mgr. Van Cauwenbergh, hulpbisschop van Mechelen.De klok is toegewijd aan de Heilige Rochus.
Het opschrift is: Nu het vaderland bevrijd werd in het jaar 1945, zal ik dank zij de milddadigheid der parochianen, God mijn dank zingen.
Toonaard: Ut-toon.
Peter: Burgemeester Van Roost Felix.
Meter: Mevrouw Van Roost Armand.

Op 27 juni 1954 was eindelijk het dossier in orde gekomen voor de aankoop van drie nieuwe klokken. Deze werden besteld bij de klokkengieterij Slegers uit Tellin, provincie Luxemburg. Op zondag 28 november 1954 werden de drie klokken gewijd door Mgr. Schoenmaeckers, hulpbisschop van Mechelen.


De grote klok van 1404 kg werd toegewijd aan Sint-Jan Baptist, patroon van onze parochie, met als opschrift: De stem van de roepende Joannes, bereidt de weg des Heren.
Toonaard: mi b.
Peter: Davidts Hubert.
Meter: Mevrouw Felix Van Roost – Ceulen.

De tweede klok van 775 kg werd toegewijd aan de Onbevlekte Maagd Maria, ter gelegenheid van het Mariaal jaar, met als opschrift: Onbevlekte Maagd Maria, loof de Heer.
Toonaard: sol.
Peter: De Preter Louis.
Meter: Mejuffer Wouters Margriet.

De derde klok van 492 kg werd toegewijd aan de Heilige Jozef, patroon van ons Vaderland, met als opschrift: Heilige Jozef, rechtvaardige man, gedenk deze kudde des Heren op de oordeelsdag.
Toonaard: si b.
Peter: Van Espen Jan.
Meter: Mevrouw Henri Van Bael – Hermans.

 

Terug