LITURGISCH EN GODSDIENSTIG LEVEN

UREN DER H. MISSEN


Eucharistieviering op zon- en feestdagen :

Zondag : 10 uur


Voor eventuele wijzigingen : raadpleeg "Kerk en Leven".
Misintenties kunnen steeds gedeponeerd worden in de brievenbus van het Pastoraal Centrum en in de speciale brievenbus in het kerkportaal of afgegeven worden aan een van de leden van de parochieploeg.

PAROCHIEBLAD - KERK EN LEVEN

Dit blad licht U in over het leven in onze parochie en over het godsdienstig leven in het algemeen. Meer inlichtingen via de contactpersoon.


Terug naar overzicht