PAROCHIALE ORGANISATIES

 

DE CHIROJONGENS EN CHIROMEISJES

Chiro Werchter is een jeugdbeweging voor kinderen van 6 tot 18 jaar.
Al meer dan 60 jaar lang hebben talloze leidingsgroepen van jonge enthousiastelingen zich ingespannen om op zondagnamiddag kinderen de mogelijkheid de bieden zich in buitenspeelactiviteiten uit te leven.
Ook dit jaar zorgen we elke zondag voor een namiddag vol spelletjes en andere leuke activiteiten! Van start gaan doen we telkens om 14u met de opening. Dan staan we met z'n allen in een grote kring en overlopen we groep per groep wat er die dag op het programma staat. Na het spelen van een groot openingsspel met de hele chiro, gaat iedereen naar zijn/haar eigen groep en kan de activiteit beginnen. Er wordt tussentijds ook een vieruurtje, bestaande uit een drankje en een koekje voorzien, waarvoor we aan iedereen €1 vragen aan het begin van elke chiroactiviteit. Om 17u nemen we afscheid van de jongste groepen (kaloebers, speelclub en rakwi's). De oudere groepen (tito's, keti's en aspi's) blijven nog iets langer chillen op de chiro en sluiten af om 18u.
Wanneer er geen chiroactiviteit is en wanneer Chiro Werchter zelf evenementen organiseert om geld in het laadje te brengen, dat kan je volgen op onze kalender. Bij dringendere aankondigingen laten we het weten via een briefje.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen we graag naar het jaarboekje, dat integraal op de website staat. Daarin kan je alles nalezen over het lidgeld, het kamp in de zomervakantie, chirokledij, enzovoort.

www.chirowerchter.be

Lokalen : 'Heideland', Nieuwe baan.

 

GEZINSBOND

De Bond biedt aan alle gezinnen een aantal diensten aan zoals oppasdienst, gezinszegels, ouderengezelschap en reductiekaarten voor het openbaar vervoer. Maar eveneens een aantal activiteiten voor kinderen, ouders en grootouders.

Contact via: gezinsbondwerchter@gmail.com

FERM

FERM geeft je :
Ontmoeting
Je krijgt bij FERM heel wat boeiende en verrijkende ontmoetingskansen !
Je leert de vrouwen uit je dorp (nog) beter kennen.

Vorming
Je kan in je eigen afdeling deelnemen aan actuele vorming over gezondheid, opvoeding, relatie, maatschapelijke, culturele, godsdienstige thema's, koken en voeding, bloemschikken, wonen, tuin, natuur, creatieve vaardigheden, naad, handwerk, verzorging ...
Je kan meedoen aan sport- en ontspanningsactiviteiten of samen op uitstap gaan.
En ben je land- of tuinbouwersvrouw dan is er speciaal voor jou beroepsvorming voorzien !

Informatie
Je krijgt maandelijks het ledenblad Eigen Aard in de bus, boordevol informatie over thema's die vrouwen vandaag kunnen boeien. Je vindt hierin ook de aankondiging van het gewestelijk én provinciaal vormingsaanbod.

FERM kiest bewust voor een vrouwenbeweging !
* Iedere vrouw uit het dorp is welkom, ongeacht leeftijd, herkomst en levenssituatie.
* FERM wil vrouwen op een aangename manier samenbrengen, hen bewust maken, hen vormen en tot actie stimuleren.
* FERM streeft naar een samenleving van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, zodat vrouwen echt kunnen kiezen.
* FERM wil meebouwen aan een zorgzame samenleving.


KWB

De KWB is een vereniging voor sociaal cultureel werk met volwassen werknemers. Hij is een zelfstandige 'tak' van de christelijke arbeidersbeweging. De KWB streeft een tweeledig doel na. Enerzijds aan de werknemers mogelijkheden en kansen bieden, waarbinnen zij zichzelf kunnen vormen en anderzijds meewerken aan een samenleving waarin de werknemers meer mens kunnen worden.
De KWB, die in onze parochie bestaat en werkt, is één van de meer dan duizend bestaande KWB-afdelingen.
Overal is dat dezelfde KWB, maar overal werkt die anders aan de vooropgestelde doelstellingen.
Denk maar aan het eigen bestuur, de eigen kern, de eigen leden en de eigen activiteiten ...

Onze activiteiten :
Maandelijks ledenblad "'t Werchters KaWeeBeetje". Gezinsuitstap. Jaarlijks eendagsreis of weekend. Boekenbeurs. Gespreksavonden. Lessenreeksen. Winterweekend. Fietstochten. Wandelingen. Voetbal- en volleybalwedstrijden. Sinterklaasfeest. Toneelavonden. Studiebezoeken. Visdag. Ledenfeest. Filmavonden. Jogging. Bowling. Tennisnamiddag. ...
In principe organiseren we maandelijks minstens één activiteit, zodat door de brede waaier van activiteiten zoveel mogelijk leden aan bod kunnen komen !!!

www.kwbwerchter.beLANDELIJKE GILDE

De Landelijke Gilde is een plattelandsbeweging die zich richt tot elke mens als persoon. Samen doen wij aan vorming, sociaal contact, ontspanning en informatie.


SINT-SEBASTIAANSGILDE

Sedert eeuwen tracht men in het Gildeleven de tradities op socio-cultureel vlak hoog te houden. De Gildeleden zijn dan ook gebonden aan een eed die men bij zijn intrede aflegt.
Toch zijn wij geen gesloten gemeenschap en organiseren we talrijke activiteiten die open staan voor iedereen.
Zo wordt er twee maal per maand een dansstonde georganiseerd onder de deskundige leiding van een dansmeester. Aan deze dansavonden kan iedereen deelnemen zonder de verplichting tot de Gilde toe te treden.
Ook organiseren we een schieting met de handboog op de liggende wip die open staat voor elkéén.

SAMANA

Ziekenzorg is een welzijnsdienst, een sociale beweging, die gericht is op het menselijk aspect van het ziek en oud zijn.
Ziekenzorg staat via zijn werking open voor alle zieken en hoogbejaarden.
Om concreet iets te doen aan het feit dat, zieken en bejaarden zich vaak eenzaam voelen, en geïsoleerd leven in onze drukke samenleving, tracht Ziekenzorg hen kansen te bieden om contacten te leggen met andere mensen. Dit gebeurt door regelmatig huisbezoek, ziekendagen, vakanties en bezigheidsclubs.
De Ziekenzorgwerking berust bij 20 kernleden.

 

Terug naar overzicht