PAROCHIALE ORGANISATIES

 

DE CHIROJONGENS EN CHIROMEISJES

Een Chiro
met kansen
om kwaad
en lief te zijn
om te nemen
en te geven
om te kiezen
hoe het er gaat.

 

Waar we
ook vanuit
Jezus' Boodschap
mekaar
echt gaarne zien
en met kracht
willen opkomen
voor wat
mensen vrijer maakt.

We geloven
in een Chiro
waar we
voluit
kunnen
zingen en springen
spelen en delen
bidden en dansen.

Een Chiro
waar we mogen
twijfelen en hopen
waar we
verwonderd kunnen zijn
om vele dingen
van het leven.


We geloven
dat zo'n Chiro
samen met alle mensen
die 't zelfde dromen
beweging maakt.

De bovenstaande tekst omschrijft de visie en het doel waarnaar wij streven. Elke zondag tussen 14.00 uur en 18.00 uur engageert de leiding zich om kinderen en jongeren bezig te houden op een zinvolle manier. Kinderen tussen 7 en 18 jaar zijn welkom.

Lokalen : 'Heideland', Nieuwe baan.

 

GEZINSBOND

De Bond biedt aan alle gezinnen een aantal diensten aan zoals oppasdienst, gezinszegels, ouderengezelschap en reductiekaarten voor het openbaar vervoer. Maar eveneens een aantal activiteiten voor kinderen, ouders en grootouders.

Contact via: gezinsbondwerchter@hotmail.com

OKRA

Maandelijks gezellig samenzijn met koffietafel en kaartspel in de namiddag van de eerste donderdag.
In de zomer maandelijks een reis per autocar, jaarlijks verlof in binnen- en buitenland.
Jaarlijks ledenfeest.

 

KVLV

KVLV geeft je :
Ontmoeting
Je krijgt bij KVLV heel wat boeiende en verrijkende ontmoetingskansen !
Je leert de vrouwen uit je dorp (nog) beter kennen.

Vorming
Je kan in je eigen afdeling deelnemen aan actuele vorming over gezondheid, opvoeding, relatie, maatschapelijke, culturele, godsdienstige thema's, koken en voeding, bloemschikken, wonen, tuin, natuur, creatieve vaardigheden, naad, handwerk, verzorging ...
Je kan meedoen aan sport- en ontspanningsactiviteiten of samen op uitstap gaan.
En ben je land- of tuinbouwersvrouw dan is er speciaal voor jou beroepsvorming voorzien !

Informatie
Je krijgt maandelijks het ledenblad Eigen Aard in de bus, boordevol informatie over thema's die vrouwen vandaag kunnen boeien. Je vindt hierin ook de aankondiging van het gewestelijk én provinciaal vormingsaanbod.

KVLV kiest bewust voor een vrouwenbeweging !
* Iedere vrouw uit het dorp is welkom, ongeacht leeftijd, herkomst en levenssituatie.
* KVLV wil vrouwen op een aangename manier samenbrengen, hen bewust maken, hen vormen en tot actie stimuleren.
* KVLV streeft naar een samenleving van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, zodat vrouwen echt kunnen kiezen.
* KVLV wil meebouwen aan een zorgzame samenleving.


KWB

De KWB is een vereniging voor sociaal cultureel werk met volwassen werknemers. Hij is een zelfstandige 'tak' van de christelijke arbeidersbeweging. De KWB streeft een tweeledig doel na. Enerzijds aan de werknemers mogelijkheden en kansen bieden, waarbinnen zij zichzelf kunnen vormen en anderzijds meewerken aan een samenleving waarin de werknemers meer mens kunnen worden.
De KWB, die in onze parochie bestaat en werkt, is één van de meer dan duizend bestaande KWB-afdelingen.
Overal is dat dezelfde KWB, maar overal werkt die anders aan de vooropgestelde doelstellingen.
Denk maar aan het eigen bestuur, de eigen kern, de eigen leden en de eigen activiteiten ...

Onze activiteiten :
Maandelijks ledenblad "'t Werchters KaWeeBeetje". Gezinsuitstap. Jaarlijks eendagsreis of weekend. Boekenbeurs. Gespreksavonden. Lessenreeksen. Winterweekend. Fietstochten. Wandelingen. Voetbal- en volleybalwedstrijden. Sinterklaasfeest. Toneelavonden. Studiebezoeken. Visdag. Ledenfeest. Filmavonden. Jogging. Bowling. Tennisnamiddag. ...
In principe organiseren we maandelijks minstens één activiteit, zodat door de brede waaier van activiteiten zoveel mogelijk leden aan bod kunnen komen !!!

www.kwbwerchter.beLANDELIJKE GILDE

De Landelijke Gilde is een plattelandsbeweging die zich richt tot elke mens als persoon. Samen doen wij aan vorming, sociaal contact, ontspanning en informatie.


SINT-SEBASTIAANSGILDE

Sedert eeuwen tracht men in het Gildeleven de tradities op socio-cultureel vlak hoog te houden. De Gildeleden zijn dan ook gebonden aan een eed die men bij zijn intrede aflegt.
Toch zijn wij geen gesloten gemeenschap en organiseren we talrijke activiteiten die open staan voor iedereen.
Zo wordt er twee maal per maand een dansstonde georganiseerd onder de deskundige leiding van een dansmeester. Aan deze dansavonden kan iedereen deelnemen zonder de verplichting tot de Gilde toe te treden.
Ook organiseren we een schieting met de handboog op de liggende wip die open staat voor elkéén.

 

ZIEKENZORG

Ziekenzorg is een welzijnsdienst, een sociale beweging, die gericht is op het menselijk aspect van het ziek en oud zijn.
Ziekenzorg staat via zijn werking open voor alle zieken en hoogbejaarden.
Om concreet iets te doen aan het feit dat, zieken en bejaarden zich vaak eenzaam voelen, en geïsoleerd leven in onze drukke samenleving, tracht Ziekenzorg hen kansen te bieden om contacten te leggen met andere mensen. Dit gebeurt door regelmatig huisbezoek, ziekendagen, vakanties en bezigheidsclubs.
De Ziekenzorgwerking berust bij 20 kernleden.

http://ziekenzorgwerchter.be.www42.be


Algemene informatie op de gemeentelijke web-site:

www.rotselaar.be/


Terug naar overzicht