PAROCHIALE RADEN EN WERKGROEPEN

DE KERKRAAD

Beheer van het tijdelijke van de kerk.


DE PAROCHIEPLOEG

De parochieploeg bestaat uit een kleine groep leken die onder begeleiding van de federatiepastoor de verantwoordelijkheid dragen voor de parochie. Vanuit hun geloof en vrijwillige inzet hebben ze de opdracht zorg te dragen voor het beleid van de geloofsgemeenschap. De parochieploeg houdt voeling met wat in de parochie leeft.


VZW DE WAL

Beheer van de parochielokalen.

Terug naar overzicht