DE PAROCHIEPLOEG


Doelstelling
De parochieploeg bestaat uit een kern van 6 parochiale medewerkers (zie contactpersonen) die samen met de pastoor een kader scheppen waarbinnen de parochie zich als geheel kan ontwikkelen en praktische steun verleent bij het beleid en beheer van de parochie.
Algemeen
Onze parochie heeft talrijke bewegingen, raden, werkgroepen en medewerkers. Die hebben elk verschillende doelstellingen, doelgroepen, taken en planning. Het is belangrijk dat deze tot uiting komen binnen een gemeenschappelijk parochiaal kader waarin ieder zich thuis voelt. De parochieploeg is een raakpunt tussen die bouwstenen van de parochie en probeert van daaruit het parochiaal kader gestalte te geven door :
- het uittekenen van de grote lijnen van het parochiaal beleid;
- het organiseren van het Parochieberaad;
- actieve medewerking aan diocesane en dekenale activiteiten; - doorspelen van informatie vanuit en naar deze instanties;
- het verzorgen van de Parochieblad;
- inhoudelijke coördinatie en opvolging van de parochiale activiteiten zoals vormselcatechese, ziekenzorg en liturgie;
- praktische en inhoudelijke coördinatie en hulp bij activiteiten die gericht zijn op de parochie als geheel;
- medewerking aan initiatieven zoals huwelijksvoorbereiding, dekenale vormingsinitiatieven, gebedswaken, enz.;
- bezinning;


Leden van de Parochieploeg.

Terug naar overzicht