Trouwen voor de kerk, hoe begin je er aan?

 

Waarover gaat het?


We willen je een hulpmiddel aanbieden om christelijk te huwen op een manier die best past bij jouw beleving en jouw situatie als koppel. Zo willen wij een gids zijn doorheen de motieven en wegen naar wat een gelovig huwelijk voor jou kan betekenen.
Het gaat dus niet zozeer over de feestelijkheden vóór en na de huwelijksviering of over de versieringen en aankleding van het kerkgebouw. Dat zijn culturele verschijnselen, die belangrijk zijn, maar waar je je best van bewust bent dat heel veel randelementen echt niet hoeven, niet essentieel zijn… Hoe jij viert, bepaal je zelf! Ik zou je willen meegeven: vier op een manier die bij jullie als koppel best past, die past bij jouw overtuiging.


Samen wonen of trouwen?


Niemand zegt je dat je moet huwen. Dat bepaal je zelf uit vrije wil.
Soms is het wel interessant om de motieven na te gaan die leiden tot huwen of tot samen wonen.

Niet zo lang geleden was gaan samen wonen nog slechts een negatieve keuze: men wenste nog niet te trouwen. Daarom ging men samen wonen. Of men wilde eerst uitproberen of een huwelijk wel zou lukken. Het huwelijk werd uitgesteld… dus ging men samen wonen.
Het zou zinvol kunnen zijn om onderzoek uit te voeren rond de beweegredenen waarom huwelijken minder aangegaan worden voor de kerk of ook als burgerlijk huwelijk. Wat kan je voor jezelf nagaan omtrent deze vraag: waarom wens ik samen te wonen? Vrees ik mijn liefde niet te kunnen volhouden? Zit er in mijn achterhoofd een gedachte aan een "vluchtweg" die ik voor mijzelf wil openhouden? Ben ik voldoende eerlijk in mijn keuze? Is mijn keuze voor mijn liefste een keuze met heel mijn hart? Zo het echt een keuze voor échte liefde is, waarom huw ik dan niet en "voor altijd"?
Soms verneem je huwelijksvreemde argumenten: omwille van belastingstarieven maak ik een andere keuze, een huwelijk voor de kerk kost zo veel, niet zozeer de kerkelijke viering, maar wel het feit dat je dan verplicht bent een groot feest te geven… Fout! Als geld jouw meester is, hoe groot is dan je liefde? En… een huwelijksviering hoeft helemaal niet veel te kosten. Het huwelijksfeest zoals wij dat kennen is een cultureel bepaald feest. Niemand verplicht je om zo'n groot feest te geven. Huwen kan in een gezellige viering, zelfs met alledaags feestelijke kledij, en achteraf met een gezellige uitstap en een drankje met vrienden en kennissen. Het hoeft je niet meer te kosten dan wat je over hebt voor een verjaardagsfeest…


Hoe verloopt het?


Natuurlijk zorg je voor een goede en voldoende lange tijd om met elkaar kennis te maken. Als je een keuze voor mekaar hebt gemaakt dan kan je jezelf verloofd noemen. De periode die dan volgt is een bewuste voorbereidingstijd op het huwelijk.
Tijdens deze periode kan je gebruik maken van het aanbod aan allerlei initiatieven voor verloofden, ingericht door tal van initiatiefnemers.
Wil je voor jezelf nagaan of zo'n verloofdenontmoeting ook iets voor jou is, neem dan eens contact met de verantwoordelijke voor de huwelijksvieringen binnen onze parochieploeg.

Je bent beiden katholiek gedoopt en wenst beiden kerkelijk te huwen


Neem tijdig contact met de verantwoordelijke voor de huwelijksvieringen in jouw eigen parochie. Een half jaar vooraf is geen overbodige luxe. Maak afspraken voor viering én ondertrouw. De eigenlijke ondertrouw vindt plaats bij de voorganger van de huwelijksviering. Het huwelijkssacrament wordt door jullie beiden afgesloten in aanwezigheid van deze voorganger die Christus en zijn Kerk vertegenwoordigt. Op deze manier nemen jullie God op in jullie huwelijksverbond.
De eigenlijke huwelijkssluiting gebeurt aan de hand van een zogenaamde "ondervraging" en de "huwelijksbelofte". Daarvoor bestaat er een standaardtekst die men ook wel met een gelijke inhoud in eigen woorden mag uitdrukken.
Andere teksten zoals de huwelijkszegen, de zegening van de ringen, van de huwelijkskaars of het huwelijkskruis zijn toegevoegde teksten. Ze zijn zeer zinvol maar niet essentieel.
Zoek je concrete tips voor de voorbereiding van je viering? Ook hiervoor kun je terecht bij de parochiale verantwoordelijke voor de huwelijksvieringen!

Een koppel dat wel wilt maar niet kan huwen voor de kerk


Meestal doet deze situatie zich voor bij de burgerlijke hertrouw van echtgescheidene(n). Wanneer het eerste huwelijk niet nietig werd verklaard door de kerkelijke overheid kan een kerkelijk huwelijk niet worden gesloten. Wat kan er dan nog wel?
- Misschien valt te overwegen om de nietigheidsverklaring aan te vragen: méér dan men beseft bestaan er op de dag van vandaag duidelijke gronden waaruit kan blijken dat het eerste huwelijk op een wankele grond was gebouwd. De nietigheidsverklaring kan vaak beide gehuwden ontslaan van een gevoel van schuld en onvolkomenheid. Door de nietigverklaring kan men dan ten volle en met overtuiging kiezen voor een echt doorleefd kerkelijk huwelijk met een nieuwe partner.
- Maar soms wensen de betrokkenen de nietigheidsverklaring niet aan te vragen om tal van redenen, of men acht deze verklaring niet mogelijk, maar het eerste huwelijk maakt geen schijn van kans meer, dan is enkel een gewone relatie-inzegening mogelijk.
- Indien de aangevraagde inzegening een publiekelijke onrecht betekent voor de oorspronkelijke partner, dan kan deze relatie-inzegening worden geweigerd aangezien ze onecht is.
In een relatie-inzegening worden aangepaste bewoordingen gebruikt. Het huwelijk is een zodanig specifieke relatie in de ogen van de kerk dat de geijkte bewoordingen van de huwelijkssluiting enkel voor dat sacrament worden voorgestemd. Bij een relatie-inzegening kunnen de betrokkenen aangepaste woorden gebruiken om hun relatie onder woorden te brengen.

Andere situaties kunnen zich ook kunnen voordoen:

· Eén partner is niet-gelovig en één partner wenst kerkelijk te huwen
· Je bent beiden gedoopt in een verschillende kerkgemeenschap en wenst kerkelijk te huwen
· Eén van beiden is niet-gedoopt maar andersgelovig

 

Verder

 

Terug naar overzicht