Onze Werchterse parochiale web-site omvat volgende rubrieken :

· ONZE PAROCHIALE PLOEG


· PAROCHIALE RADEN EN WERKGROEPEN


· PAROCHIALE ORGANISATIES

 

- LITURGISCH EN GODSDIENSTIG LEVEN


· PAROCHIELOKALEN


HEILIG DOOPSEL

Het doopsel is de opname in Christus' geloofsgemeenschap. Samen met de ouders staan peter en meter borg voor de christelijke opvoeding van het kind.

Ouders die een kindje verwachten en het wensen te laten dopen kunnen zich wenden tot de contactpersoon.

Zie hier voor meer informatie.

EERSTE COMMUNIE
Voor dit eerste contact van het 8-jarig kind (2e leerjaar) met de grote parochiegemeenschap wordt een voorbereiding opgezet vanuit gezin, school en parochie.
Daartoe houden wij ouderbijeenkomsten waarbij ook de leerkracht van de school betrokken is.
De eerste Communie gaat door op zaterdag voor O.H.Hemelvaart.

Zie hier voor meer informatie.


HEILIG VORMSEL
Alvorens ze het sacrament van het H. Vormsel kunnen ontvangen, worden de kinderen van 11 en 12 jaar voorbereid gedurende 1 jaar. In deze voorbereiding, die we parochiale catechese noemen, worden de kinderen bewust gemaakt wat de Doopbelofte, die peter en meter in hun plaats uitspraken, werkelijk voor hen betekent. Op een eigentijdse en speelse manier maken deze kinderen opnieuw kennis met de Blijde Boodschap die Jezus ons bracht.
De kinderen ontvangen het H. Vormsel en hernieuwen hun doopbelofte op de eerste zaterdag na Pasen.

Zie hier voor meer informatie.

HUWELIJKSSACRAMENT
In voorbereiding op het sacramenteel huwelijk wordt de verloofden gevraagd zes maanden voor de huwelijksviering zich te wenden tot de contactpersoon.
Na afspraak zullen hen de nodige formulieren overhandigd worden en worden tevens afspraken gemaakt voor verdere pastorale begeleiding.

Zie hier voor meer informatie

ZIEKENSACRAMENT
Dit sacrament wordt toegediend aan alle mensen die door ziekte of door hun hoge leeftijd in een nieuwe levenssituatie zijn beland. Ook tot hen richt zich Christus die leeft in de Kerkgemeenschap om hen te helpen hun leven zinvol uit te bouwen en richting te geven in deze nieuwe levenssituatie. Het sacrament, een gelovige ontmoeting met de Heer, wordt dus toegediend aan alle zieken die hierom verzoeken.
Het is dus geen sacrament voor de stervenden maar voor de zieken. Bij de naastbestaanden ligt hier de grootste verantwoordelijkheid. De toediening gebeurt thuis of ter gelegenheid van de jaarlijkse ziekendag in de kerk.

PROCESSIE
Ieder jaar op Pinksterdag gaat een ommegang ter ere van het Heilig Sacrament.
Alle parochiale organisaties, samen met de muziekverenigingen en de schoolgemeenschap, hebben hun eigen inbreng of verantwoordelijke taak.
Onze parochie heeft een zeer oude traditie, daarom willen wij ze ook verder in ere houden.
De parochianen worden uitgenodigd om als biddende gemeenschap deze tocht mee te maken.

Zie hier voor meer informatie

 

Elke week kan je actuele informatie vinden in:

Kerk en Leven

 

Nuttige informaties:

- Het Processieverhaal

* Pastoors te Werchter van 1230 tot nu

* De klokken in de kerk van Werchter

Opmerkingen, suggesties in verband met onze web-site: contacteer ons via:

 

info@parochiewerchter.be

Met dank voor uw interesse!

Terug naar begin

 

Laatste aanpassing: 19 februari 2022